Plaukts "Sonia"
129,00
Izmērs : h 21 х 18 х 70,5 cm